Częstochowska grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  została powołana 
16 stycznia 1996 roku.

Za swój obszar działania wyznaczyła sobie teren byłego województwa Częstochowskiego 

Działania na których się skupia to:
-Działania edukacyjne
-Ochrona ptaków 
-Ekointerwencje np w przypadku dociepleń budynków, niszczenia siedlisk
-Montaż wieszanie budek
-Aktywne uczestniczenie w Monitoringach Przyrodniczych i akcjach OTOP jak Zimowe Ptakoliczenie 
oraz Europejskie Dni ptaków itp.