P1140645

Uczestnicy wycieczki

 

Wycieczka nad zbiornik Poraj zaowocowała następującymi gatunkami :

1 czapla biała
2 sroka
3 kawka
4 kos
5 perkoz dwuczuby
6 jaskółka dymówka
7 krzyżówka
8 pliszka siwa
9 łabędź niemy
10 pokrzywnica
11 śmieszka
12 czapla siwa
13 mewa białogłowa
14 kulczyk
15 bogatka
16 czyż
17 szpak
18 modraszka
19 makolągwa
20 sójka
21 grzywacz
22 czernica
23 czajka
24 mazurek
25 skowronek
26 kokoszka wodna
27 zięba
28 brodziec piskliwy
29 kormoran
30 łyska
31 perkozek
32 potrzos
33 kszyk
34 błotniak zbożowy
35 myszołów zw.
36 mewa siwa
37 kopciuszek
38 świstun
39 płaskonos
40 strzyżyk
41 świergotek drzewny
42 remiz
43 wodnik
44 kruk
45 rudzik
46 dzięcioł duzy
47 kląskawka
48 krogulec
49 gołąb miejski
50 dzwoniec
51 szczygieł
52 bażant
53 czubatka
54 mysikrólik
Categories: obserwacje z regionu

Comments are closed.

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors